Artykuły

Powrót do strony głównej
Navigator Debt Advisory

Everest Finanse publikuje wyniki i finalizuje transakcję sprzedaży portfela

Dla przypomnienia, w niniejszym materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za...

Piotr Ludwiczak, DM Michael/Ström

Obligacje w walutach jako alternatywa do nisko oprocentowanych lokat

Inwestor chcący ulokować środki w inwestycję regularnie wypłacającą odsetki ma szerokie spektrum możliwości. Oczywistym wyborem mogą być lokaty czy też obligacje korporacyjne, które dają perspektywę wyższej...

Artykuł sponsorowany

Wysokooprocentowane obligacje od Columbus Energy – zarobek 9,2% w skali roku

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 2016 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości ponad 220 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 8,51 mln zł. Środki poz...

Tomasz Skupiewski

Czy można było przewidzieć zeszłoroczne defaulty? Cz. 1

Z analiz rynku Catalyst dotyczących ubiegłego roku, nie może zabraknąć opracowania omawiającego przypadki niewykupienia papierów dłużnych. Postaram się przybliżyć sytuację finansową tych spółek przed defaul...

Tomasz Skupiewski

Maleje płynność rynku Catalyst - jakie to niesie za sobą konsekwencje?

Trzeci rok z rzędu spada obrót dłużnymi papierami korporacyjnymi, mimo wzrostu ilości oraz wartości notowanych serii. Bez uwzględnienia banków, suma transakcji sesyjnych w 2016 roku wyniosła 868 mln zł, wob...