Artykuły

Powrót do strony głównej
Mikołaj Szafraniec

Unified Factory planuje przedterminowy wykup obligacji serii A

Spółka zapowiada, że wykupi papiery 9 listopada bieżącego roku, na trzy miesiące przed pierwotnym terminem zapadalności. Obligatariuszom przysługuje przewidziana w warunkach emisji premia, w wysokości 0,5 %...

Mikołaj Szafraniec

Kruk zamknął III Program Emisji Obligacji. Kolejny już wkrótce.

W ramach zakończonego właśnie programu spółka pozyskała 300 mln złotych. Wszystkie serie papierów dłużnych uplasowano przy znacznych stopach redukcji zapisów. Obligacje czwartej i zarazem...

Mikołaj Szafraniec

Fast Finance S.A. ma problemy z terminowym wykupem obligacji

Mowa o zapadającej 27 września serii F, wartej niespełna 3,9 mln złotych. Zarząd spółki zapewnia, że mamy do czynienia jedynie z incydentalnym opóźnieniem. W planowanym dniu wykupu emitent...

Mikołaj Szafraniec

Admiral Boats S.A. nie wypłaciła odsetek w terminie. Czy emitentowi grozi default?

Spółka zapewnia, że w grę wchodzi jedynie kilkudniowe opóźnienie. Komunikat w tej sprawie przekazano w poniedziałek, 19 września, czyli w planowanym dniu wypłaty kuponu. Mowa o papierach s...

Mikołaj Szafraniec, Tomasz Skupiewski

Deweloperzy nie zwalniają tempa

Ostatnie statystyki GUS oraz wyniki spółek deweloperskich wskazują, że pozytywne nastroje w branży nie gasną. Czy w dłuższej perspektywie możliwe jest utrzymanie tak korzystnych trendów?