Artykuły

Powrót do strony głównej
Piotr Ludwiczak, DM Michael/Ström

Obligacje w walutach jako alternatywa do nisko oprocentowanych lokat

Inwestor chcący ulokować środki w inwestycję regularnie wypłacającą odsetki ma szerokie spektrum możliwości. Oczywistym wyborem mogą być lokaty czy też obligacje korporacyjne, które dają perspektywę wyższej...

Artykuł sponsorowany

Wysokooprocentowane obligacje od Columbus Energy – zarobek 9,2% w skali roku

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 2016 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości ponad 220 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 8,51 mln zł. Środki poz...

Tomasz Skupiewski

Czy można było przewidzieć zeszłoroczne defaulty? Cz. 1

Z analiz rynku Catalyst dotyczących ubiegłego roku, nie może zabraknąć opracowania omawiającego przypadki niewykupienia papierów dłużnych. Postaram się przybliżyć sytuację finansową tych spółek przed defaul...

Tomasz Skupiewski

Maleje płynność rynku Catalyst - jakie to niesie za sobą konsekwencje?

Trzeci rok z rzędu spada obrót dłużnymi papierami korporacyjnymi, mimo wzrostu ilości oraz wartości notowanych serii. Bez uwzględnienia banków, suma transakcji sesyjnych w 2016 roku wyniosła 868 mln zł, wob...

Tomasz Skupiewski

Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek obligacji korporacyjnych

Po III kwartale dynamika zwolniła do 2,5 proc. wzrostu PKB. Prognozy dotyczące końcówki roku są jeszcze mniej optymistyczne, co daje najgorszą sytuację od 3 lat. Jak to wpłynie na krajowy rynek obligacji ko...