Artykuły

Powrót do strony głównej
Mikołaj Szafraniec

Wygrani po sezonie wyników za I kwartał 2016

W przeciągu ostatnich tygodni emitenci obligacji publikowali raporty z działalności w I kwartale bieżącego roku. Obyło się bez trzęsienia ziemi, jednak wyniki niektórych spółek zaskoczyły inwestorów....

Mikołaj Szafraniec

Analiza: PCC Rokita

Nazajutrz, 10 maja, przypada ostatni dzień przyjmowania zapisów na obligacje serii DB spółki PCC Rokita S.A. Warto przyjrzeć się bliżej sytuacji finansowej emitenta oraz perspektywom jego rozwoju.

Mikołaj Szafraniec

Wysoki popyt na rynku pierwotnym

W przeciągu ostatnich tygodni mieliśmy do czynienia z kilkoma publicznymi emisjami obligacji, które dosłownie rozeszły się na pniu. Czy świadczy to o rosnącej popularności rynku korporacyjnych papierów dłu...

Mikołaj Szafraniec

Co wpłynęło na zmianę ocen emitentów? cz.2

Wyniki modeli są swoistym objawem kondycji przedsiębiorstwa. Ich przydatność wynika ze stosunkowo wysokiego stopnia kompleksowości - są one mariażem wielu wskaźników finansowych i biorą pod uwagę najbardzie...

Mikołaj Szafraniec

Co wpłynęło na zmianę ocen emitentów? cz.1

Wyniki modeli są swoistym objawem kondycji przedsiębiorstwa. Ich przydatność wynika ze stosunkowo wysokiego stopnia kompleksowości - są one mariażem wielu wskaźników finansowych i biorą pod uwagę najbardzie...