Artykuły

Powrót do strony głównej
Mikołaj Szafraniec

Fast Finance S.A. ma problemy z terminowym wykupem obligacji

Mowa o zapadającej 27 września serii F, wartej niespełna 3,9 mln złotych. Zarząd spółki zapewnia, że mamy do czynienia jedynie z incydentalnym opóźnieniem. W planowanym dniu wykupu emitent...

Mikołaj Szafraniec

Admiral Boats S.A. nie wypłaciła odsetek w terminie. Czy emitentowi grozi default?

Spółka zapewnia, że w grę wchodzi jedynie kilkudniowe opóźnienie. Komunikat w tej sprawie przekazano w poniedziałek, 19 września, czyli w planowanym dniu wypłaty kuponu. Mowa o papierach s...

Mikołaj Szafraniec, Tomasz Skupiewski

Deweloperzy nie zwalniają tempa

Ostatnie statystyki GUS oraz wyniki spółek deweloperskich wskazują, że pozytywne nastroje w branży nie gasną. Czy w dłuższej perspektywie możliwe jest utrzymanie tak korzystnych trendów?

Mikołaj Szafraniec, Tomasz Skupiewski

Przetasowania wśród grup ryzyka na rynku Catalyst?

Wysoki kupon obligacji jest z założenia premią za podwyższone ryzyko, które ponosi inwestor, kupując papiery określonego emitenta. Czy zasada ta została przełamana wśród walorów notowanych na Catalyst?

Mikołaj Szafraniec

Wyceny obligacji na rynku detalicznym wzrastają

W przeciągu ostatniego roku odsetek serii obligacji wycenianych poniżej wartości nominalnej spadł z 51,2% do 25,4%. Czy to oznaka wzrostu zaufania inwestorów do rynku korporacyjnych papierów dłużnych? ...