Artykuły

Powrót do strony głównej
Mikołaj Szafraniec

Czy LZMO S.A spłaci swoje zobowiązania wobec obligatariuszy?

Po lipcowym defaulcie serii A emitent, z powodu braku niezbędnych środków, zawiesił również wypłatę odsetek należnych od papierów serii B. Czy postępowanie restrukturyzacyjne pozwoli wyjść spółce z kryzysu?...

Mikołaj Szafraniec

Czy decyzje urzędów skarbowych pogrążą Action S.A.?

1 sierpnia bieżącego roku Sąd Rejonowy w Warszawie, na wniosek spółki, wydał decyzję w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec emitenta. Czy w przypadku ewentualnej upadłości przedsiębiorstwo będzie...

Mikołaj Szafraniec

Kolejne obligacje GetBack S.A. zadebiutowały na rynku

5 sierpnia spółka wprowadziła na Catalyst sześć serii niezabezpieczonych papierów dłużnych, wyemitowanych w drugim półroczu 2015 roku. Obrót obligacjami będzie możliwy zarówno na rynku hurtowym jak i detali...

Mikołaj Szafraniec

Getin Noble Bank S.A. uplasował obligacje o wartości 60 milionów złotych

Siedmioletnie papiery dłużne banku były oferowane w ramach publicznej emisji. Zapisy trwały od 4 lipca do 22 lipca bieżącego roku. Papiery dłużne serii PP5-V to obligacje podporządkowane,...

Mikołaj Szafraniec

Debiut Grupy Kapitałowej FAM na Catalyst

Na 18 lipca przypadł pierwszy dzień notowań obligacji serii B i D wyemitowanych przez spółkę. Obrót papierami dłużnymi przedsiębiorstwa będzie możliwy na rynku detalicznym i hurtowym w Alternatywnym Systemi...